Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-113

Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-113
Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-113 là xe đẩy Thái Lan được cung cấp và phân phối bởi vinafat.vn